prelekcja


prelekcja
prelekcja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. prelekcjacji {{/stl_8}}{{stl_7}}'wykład lub odczyt o charakterze popularnonaukowym, przeznaczony dla szerszej publiczności, popularyzujący jakąś dyscyplinę naukową lub wybrany problem (czasem w formie wprowadzenia do czegoś) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciekawa, nudna prelekcja. Prelekcja przed filmem, przed inscenizacją. Cykl prelekcji na temat romantyzmu. Wygłosić prelekcję. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • prelekcja — ż I, DCMs. prelekcjacji; lm D. prelekcjacji (prelekcjacyj) książk. «wykład o treści zazwyczaj popularnonaukowej; odczyt publiczny» Interesująca, nudna prelekcja. Cykl prelekcji na tematy obyczajowe. Słuchać czyjejś prelekcji. Wygłosić prelekcję.… …   Słownik języka polskiego

  • Шмурло Августин — Шмурло (Августин, Szmurlo) польский филолог и педагог. Родился в 1821 г., изучал филологию в Московском университете, был преподавателем в гимназии (с 1849 г.) и шляхетском институте (с 1854 г.) в Варшаве, с 1857 г. состоял профессором римской и… …   Биографический словарь

  • Шмурло Августин — (Szmurlo) польский филолог и педагог. Род. в 1821 г.; изучал филологию в московском университете, был преподавателем в гимназии (с 1849 г.) и шляхетском институте (с 1854 г.) в Варшаве, с 1857 г. состоял профессором римской и греческой литературы …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Шмурло, Августин — (Szmurlo) польский филолог и педагог. Род. в 1821 г.; изучал филологию в московском университете, был преподавателем в гимназии (с 1849 г.) и шляхетском институте (с 1854 г.) в Варшаве, с 1857 г. состоял профессором римской и греческой литературы …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • odczyt — m IV, D. u, Ms. odczytycie; lm M. y 1. «wykład o treści najczęściej popularnonaukowej, wygłaszany lub odczytywany przed publicznością; prelekcja» Odczyt publiczny. Odczyt o poezji. Mieć odczyt. Wygłosić odczyt. Słuchać odczytu. 2. «odczytanie… …   Słownik języka polskiego

  • poprzedzić — dk VIa, poprzedzićdzę, poprzedzićdzisz, poprzedzićedź, poprzedzićdził, poprzedzićdzony poprzedzać ndk I, poprzedzićam, poprzedzićasz, poprzedzićają, poprzedzićaj, poprzedzićał, poprzedzićany 1. «pójść, wysunąć się, znaleźć się przed kimś, przed… …   Słownik języka polskiego

  • wstępny — «będący początkiem czegoś, przygotowaniem do czegoś, odbywający się na początku, stanowiący wstęp, początek; przygotowawczy, początkowy» Wstępne badania, rokowania, rozmowy, wyjaśnienia. Wstępne uwagi. Wstępne czynności. Wstępne kroki. Załatwić… …   Słownik języka polskiego

  • pasjonujący — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} wyjątkowo ciekawy, niezwykle interesujący : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pasjonująca przygoda, wycieczka, opowieść, prelekcja, książka. Pasjonujący film, mecz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • piętnastominutowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} trwający, zajmujący piętnaście minut : {{/stl 7}}{{stl 10}}Piętnastominutowa audycja, prelekcja. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poprzedzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, poprzedzaćam, poprzedzaća, poprzedzaćają, poprzedzaćany {{/stl 8}}– poprzedzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, poprzedzaćdzę, poprzedzaćdzi, poprzedzaćprzedź, poprzedzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień